در حال بارگیری...

تعمیرات و تست موتور

حرکت پالکو در پاسخ به نیاز مبرم صنایع به خدمات پشتیبانی در حوزه تعمیرات و تست موتورهای توربینی، ارائه خدمات ذیل را در دستور کار قرار داده است.
تعمیرات موتورهای توربینی (هوایی ، دریایی زمینی و صنعتی).
ساخت و تطبیق آزمایشگاه های موتورهای توربینی (ENGINE TEST CELL) .
ساخت و تطبیق آزمایشگاه های قطعات موتورهای توربینی (TEST BENCH) 
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه رفع مشکلات و گلوگاه های تعمیرات و تست موتورهای توربینی.
 
 
اهداف و ماموریت های اصلی پروژه
  1. ایجاد زنجیره تعمیرات موتور بواسطه ارتباط با پیمانکاران، تامین کنندگان و شرکاء داخلی و خارجی.
  2. شناسایی کلیه موتورهای توربینی اعم از هوایی، زمینی، صنعتی، دریایی(بالاخص خطوط هوایی داخل کشور) و نیز ایجاد بانک اطلاعاتی از کلیه کارفرمایان در راستای پاسخگویی به نیازمندی های آنها و انجام تعمیرات.
  3. شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از کلیه پیمانکاران تعمیراتی موتور در داخل و درصورت نیاز خارج کشور.
  4. شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از کلیه تامین کنندگان ( قطعات، ابزار، تجهیزات و خدمات آموزشی) در راستای تعمیرات موتور.
  5. همکاری در اجرای کلیه فعالیت های تعمیراتی و نیز ساخت و انطباق آزمایشگاه موتور.
  6. همکاری در اخذ گواهینامه های مربوط به تعمیرات موتور از مبادی ذیربط.
  7. مشاوره ،نظارت و اجراء در رابطه با تعمیرات موتورهای توربینی هوائی ، دریائی ، زمینی و صنعتی.
  8. مشاوره ، نظارت و اجراء درارتباط با انطباق و ساخت آزمایشگاه های قطعات و موتورهای توربینی هوائی ، دریائی ، زمینی و صنعتی ENGINE TEST CELL و TEST BENCH
  9. استفاده از تجارب و دانش فنی و مهندسی متخصصین شرکت پالکو در رسیدن به اهداف فوق در کوتاه ترین زمان و صرف کمترین هزینه بواسطه مدیریت و کنترل بر هزینه و زمان.