در حال بارگیری...

رشد و توسعه صنايع کشور در گرو حرکت در مسير عقلانيت صنعتي و توجه شايسته و بايسته به مقتضيات توسعه از جمله زيرساخت‏هاي نرم ‏افزاري، سخت‏ افزاري و مغزافزاري مورد نياز است .

شکل‏ گيري زنجيره تامين چابک، متضمن طراحي و استقرار فرايندها و سيستم‏هاي ارزش‏افزا و توجه به تحقق توأمان کيفيت، هزينه و تحويل مناسب در شرکت‏هاي تامين‏کننده و ارتقاء همه جانبه تامين‏کنندگان مي‏باشد . از اين رو توسعه صنعت هوايي کشور نيز مستلزم ارتقاء تامين‏ کنندگان اين حوزه در زمينه‏ هاي مختلف است . شرکت پشتيبان پرواز پارس(پالکو)، از جملۀ تدابير و راهکارهاي تيم رهبري صنعت هوايي کشور عزيزمان و بخشي از پاسخ به سؤال چه بايد کرد در گستره اين صنعت است؛ اينکه يک سازمان مشخص و معين، مسئوليت و مأموريت سامان‏دهي و مديريت اثربخش منابع و شکل‏ گيري يک زنجيره تامين چابک و رقابتي را در صنعت هوايي کشور دنبال نموده و محقق نمايد .

شرکت پالکو با ايفاي نقشي مناسب و متناسب در حوزه مديريت زنجيره تأمين اقلام هوايي و بهره‏گيري از منابع سخت‏ افزاري، نرم‏ افزاري و نيروهاي متخصص داخلي و خارجي فعال در حوزه صنعت و دانشگاه، مصمم به برپايي و راهبري شبکه تأمين اقلام هوايي مي‏باشد .